GAZİANTEP İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI

GAZİANTEP İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI

GAZİANTEP'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI

            Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan İlimiz, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ile komşu olmaktadır. Türkiyenin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kenti olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik potansiyeli, köklü geçmişi, kültürel ve tarihi dokusu ile metropol bir Kenttir.

            Anadolunun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Kent Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesiştiği  jeopolitik ve stratejik bir konumu itibarıyla birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin sentezlendiği zengin bir tarihi birikime sahiptir.

            Gaziantep Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevloslar Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu, Memlükler, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi izleri ve eserleri günümüze kadar taşımıştır. Gaziantep Tarihi 'İpek Yolu' üzerinde bulunması sebebi ile Her dönemde kültür ve ticaret merkezi olmuştur.

            Şehir Osmanlı Devletinin yönetimine geçmesi ile birlikte imar ve ıslah edilmiş, Halk refah içerisinde yaşamıştır. 1818-1819 da geçici olarak Halep Vilayetinin kazası olmuştur.

            1. Dünya Savaşında, 1919 da İngilizler'in daha sonra da Fransızlar'ın işgaline maruz kalmıştır. Gaziantep savunmasında 10 ay 9 gün boyunca düşmana karşı Kadın, Erkek, Çocuk demeden mücadele eden Şehir 8 Şubat 1921' de 'Gazi' ünvanını almış Gaziantep olarak anılmıştır.

            25 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulan Gaziantep Cumhuriyetin İlanı ile birlikte gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.

            Gaziantep, Tarihi ve Kültürel mirası, güçlü ekonomisi, lezzetli yemekleri ile Gastronomi Kenti olması nedeni ile Bölgenin en önemli Tarihi ve Turistik Kentlerinden birisidir. Her yıl binlerce Turist ağırlamaktadır.